Întrebări frecvente

De ce să îți schimbi furnizorul?

Schimbarea furnizorului nu presupune nici un fel de întrerupere a serviciului și nu implică nici un risc pentru consumatorul final. Vei putea beneficia de energie la pre’uri avantajoase pentru tine, livrată cu aceeași calitate, aspect care te va ajuta să economisești sume importante prin costul redus al facturilor. Un lucru pe care puțini clienți îl știu este că acum ai libertatea de a-ți schimba GRATUIT furnizorul de energie. Asta înseamnă că dacă vrei să obții oferte de preț mai bune, poți face acest lucru accesând comparatorul ANRE.

Pot rămâne fără energie electrică în urma schimbării furnizorului?

Nu vei rămâne fără energie electrică ca urmare a schimbării furnizorului. Instalația de furnizare a energiei nu va suferi nici o modificare, așa că nu este nici un motiv pentru care s-ar putea întrerupe furnizarea.     

Cât timp durează până se schimbă furnizorul?

Această schimbare durează 21 de zile de la notificarea furnizorului actual. După prezentarea notificării tip furnizorului tău actual, noul furnizor va face toate demersurile necesare în numele tău.

Ce se întâmplă dacă noul furnizor nu va rămâne pe piață?

Acest lucru nu te va afecta în nici un caz cu întreruperi de energie sau gaz și nici din punct de vedere legal. În cazul în care noul furnizor nu rămâne pe piață, vei fi preluat de un furnizor de ultimă instanță, după care vei putea din nou să îți alegi furnizorul dorit.

Dacă noul furnizor mărește prețurile?

Furnizorul nu poate mări prețurile pe durata contractului încheiat cu clientul. Eventualele majorări care pot avea loc (ale tarifului de transport, tarifului de distribuție, certificatelor verzi, etc.), sunt controlate în mod direct de ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei) și afectează toți consumatorii, indiferent de furnizorul cu care este încheiat contractul de energie electrică.

Cum se calculează consumul lunar din mc în kW?

Pentru a afla această valoare, se înmulțește consumul în metri cubi (mc) cu constanta (PCS) care se regăsește pe factură, rezultând consumul total în kW. PCS este puterea calorifică superioară iar această constantă se primește de la operatorul de distribuție, lunar.

Ce este energia reactivă și de ce este inclusă în factura mea?

Energia reactivă este un tip de energie suplimentară, care este folosită pentru producerea și întreținerea câmpurilor magnetice și care este consumată, alături de energia activă, de receptoarele electrice prevăzute cu bobinaje. Energia reactivă se injectează în rețeaua consumatorilor în momentul în care energia activă este extrasă. Conform legislației în vigoare, de stabilire a obligațiilor de plată a energiei electrice reactive și a prețului reglementat pentru energie electrică reactivă, prețul acesteia este stabilit între utilizator și operatorul de rețea al acestuia.

Cum aflăm care este Cod Loc de Consum (CLC-ul)?

Reprezintă codul unic prin care este identificat locul tău de consum. Se regăsește pe orice factură de gaz, indiferent de furnizor, la poziția Cod Loc de Consum (CLC).

 

Cum aflăm care este POD-ul?

Reprezintă codul unic prin care este identificat locul tău de consum. Se regăsește pe orice factură de energie electrică, indiferent de furnizor, la poziția Cod (Identificare) Loc de Consum.

Care sunt categoriile de consum pentru gaze naturale?

-C1 (99,9% din consumatorii casnici) – consumul este de maximum 280 MW/an;

-C2 – între 280-2800 MW/an;

-C3 – intre 2800 – 28000 MW/an.

Care sunt documentele necesare întocmirii unui contract?

- Actul de identitate (persoane fizice);

- Copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului (persoane juridice);

- Acordul solicitantului, exprimat în scris aferent cererii de încheiere a contractului, sau telefonic, conform dispozițiilor legale în vigoare;

- Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind: (i) deținerea unui drept locativ, cu precizarea calității sale (proprietar/coproprietar, unic moștenitor, comoștenitor, soț, chiriaș, beneficiar rentă viageră etc) și (ii) faptul că nu există litigii locative cu privire la spaţiul pentru care se solicită încheierea contractului, iar în cazul în care se dovedeşte contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului

Ce este programul de consum?

Programul de consum este anexă a contractului de furnizare electricitate în care se precizează cantitățile lunare de energie (kWh) pe care le consumi (estimat), cantități ce stau la baza facturării.

În cazul în care nu transmiți lunar autocitirea contorului către AIK, noi vom prelua din convenția de consum cantitatea de energie pe care ți-o facturăm. Apoi, la regularizarea de după citirea indexului de către distribuitor, factura va include cantitatea de energie exactă consumată în intervalul facturat. Aceasta poate fi mai mică sau mai mare decât valorile pe care le-ai trecut în programul de consum.

Care sunt tarifele de transport și distribuție?

Sunt reglementate de ANRE și pot suferi modificări pe parcursul relației contractuale, însă prețul propriu-zis al energiei rămâne valabil 12 luni (perioada contractuală). Tarifele de transport și distribuție sunt publicate pe site-ul www.aikenergy.ro

Cum se poate denunța contractul de furnizare? Renunțarea la contract.

Poate fi realizată în baza unei notificări prealabile (în scris) cu cel puțin 21 zile înainte de expirarea perioadei contractuale.

Cum se va interveni în cazul reviziilor, problemelor tehnice?

Conform legislației in vigoare, operatorul de distribuție este singurul îndreptățit sa soluționeze acest tip de probleme. Pe factura AIK vor fi menționate numerele de urgență ale operatorului de distribuție, care  funcționează 24/7. În cazul în care ai nevoie de mai multe informații, ne poți contacta la numărul de telefon 021 9991 (tarif normal) sau la adresa de e-mail de pe site și te vom sprijini în demersurile efectuate.

Cum se va citi și transmite index-ul?

Intervalul de transmitere al indexului autocitit diferă pentru fiecare consumator, așadar poți să îl transmiți doar în perioada activă, care durează aproximativ 5 zile. Perioada activă este menționată pe factură. Ghid transmitere telefonica a indexului.

Cum solicit o ofertă?

Cum primesc un draft (model) de contract?

Accesați site-ul www.aikenergy.ro și mergeți în subsolul paginii la secțiunea Informații utile unde regăsiți un model de contract.

Care este durata contractului de furnizare energie electrică?

Contractul se va semna pentru o perioadă de 12 luni, prețul fiind garantat pentru toată perioada de valabilitate a contractului. Mai mult, dacă nu dorești modificarea contractului după 12 luni, acesta se va prelungi automat pentru a elimina toate formalitățile și birocrația.

Daca trimit mail, care este intervalul în care primesc răspuns?

Termenul legal de răspuns pentru orice sesizare primită este conform Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare energie electrică.

Standard de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice

Dacă am probleme cu contorul, unde apelez?

Conform legislației, operatorul de distribuție are obligația și este autorizat să vă ofere asistență. Pe factura AIK vor fi menționate numerele de urgență ale operatorului de distribuție, care funcționează 24/7. În cazul în care ai nevoie de mai multe informații, ne poți contacta la numărul de telefon 021 9991 (tarif normal) sau la adresa de e-mail de pe site și te vom sprijini în demersurile efectuate.

Penalități

Perceperea de penalități de întârziere, calculate asupra valorii neachitate, în cuantum egal cu dobânda datorată pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, conform Codului de Procedură Fiscală, începe cu ziua calendaristică următoare scadenței și până la achitarea integrală a facturii, inclusiv ziua plății.

Cate facturi primesc daca am contract atât pe gaze cât și pe energie?

2 facturi de plata separate.