Intrebari frecvente

De ce să îți schimbi furnizorul?

Schimbarea furnizorului nu presupune nici un fel de întrerupere a serviciului și nu implică nici un risc pentru consumatorul final. Vei putea beneficia de energie electrică și gaze naturale mai ieftine, livrate cu aceeași calitate, dar care te vor ajuta să economisești până la 30% la costurile facturilor. Un lucru pe care puțini clienți îl știu este că acum ai libertatea de a-ți schimba GRATUIT furnizorul de energie electrică și gaze naturale. Asta înseamnă că dacă vrei să obții oferte de preț mai bune, poți face acest lucru accesând site-ul www.aikenergy.ro.

Pot rămâne fără energie electrică sau gaze naturale în urma schimbării furnizorului?

Nu vei rămâne fără energie electrică sau gaze naturale ca urmare a schimbării furnizorului. Instalația de furnizare a energiei și a gazului nu va suferi nici o modificare, așa că nu este nici un motiv pentru care s-ar putea întrerupe furnizarea.            

Cât timp durează până se schimbă furnizorul?

Nu există întreruperi pe durata derulării procesului de schimbare a furnizorului, iar odată ce devii client AIK Energy începi să economisești până la 780 lei pe an. Sau chiar mai mult în funcție de consum.

Ce se întâmplă dacă noul furnizor nu va rămâne pe piață?

Acest lucru nu te va afecta în nici un caz cu întreruperi de energie sau gaz și nici din punct de vedere legal. În cazul în care noul furnizor nu rămâne pe piață, vei fi preluat de un furnizor de ultimă instanță, după care vei putea din nou să îți alegi furnizorul dorit.

Dacă noul furnizor mărește prețurile?

Furnizorul nu poate mări prețurile pe durata contractului încheiată cu el. Eventualele majorări care pot avea loc (ale tarifului de transport, tarifului de distribuție, certificatelor verzi, etc.), sunt controlate în mod direct de ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei) și afectează consumatorii, indiferent de furnizorul cu care ai încheiat contractul de energie electrică sau gaze naturale.

Cum se calculează consumul lunar din mc în kW?

Pentru a afla această valoare, se înmulțește consumul în metri cubi (mc) cu constanta (PCS) care se regăsește pe factură și rezultă consumul total în kW. PCS este puterea calorifica superioara, aceasta constantă se primește de la operatorul de distribuție, lunar.

Ce este energia reactivă și de ce este inclusă în factura mea?

 

Energia reactivă este un tip de energie suplimentară, care este folosită pentru producerea și întreținerea câmpurilor magnetice și care este consumată, alături de energia activă, de receptoarele electrice prevăzute cu bobinaje. Energia reactivă se injectează în rețeaua consumatorilor în momentul în care energia activă este extrasă. Conform legislației în vigoare, de stabilire a obligațiilor de plată a energiei electrice reactive și a prețului reglementat pentru energie electrică reactivă, prețul acesteia este stabilit între utilizator și operatorul de rețea al acestuia.

Cum aflăm care este Cod Loc de Consum (CLC-ul)?

Reprezintă codul unic prin care este identificat locul tău de consum. Se regăsește pe orice factură de gaz, indiferent de furnizor, la poziția Cod Loc de Consum (CLC).

 

Cum aflăm care este POD-ul?

Reprezintă codul unic prin care este identificat locul tău de consum. Se regăsește pe orice factură de energie electrică, indiferent de furnizor, la poziția Cod (Identificare) Loc de Consum.

 

Care sunt categoriile de consum pentru gaze naturale?

-C1 (99,9% din consumatorii casnici) – consumul este de maximum 280 MW/an;

-C2 – între 280-2800 MW/an;

-C3 – intre 2800 – 28000 MW/an.

Care sunt documentele necesare întocmirii unui contract?

- Actul de identitate (persoane fizice); Actul de constituire al asociației (asociații de proprietari);

- Act de proprietate sau orice alt înscris (contract de vânzare-cumpărare, act de moștenire, act de donație, act de închiriere legalizat, contract de comodat, contract de cesiune, extras de carte funciară - nu mai vechi de 30 de zile - sau adeverință eliberată de Primărie care atestă existenta imobilului la adresa poștală şi însoțită de declarație pe propria răspundere din partea solicitantului pentru lipsa de înregistrare în CF a imobilului etc.) care atestă dreptul locativ asupra spațiului;

- Acordul proprietarului imobilului - dacă se prezintă contract de închiriere, contract de comodat sau de cesiune, etc;

- Acordul coproprietarilor - în cazul imobilelor cu mai mulți proprietari.

Ce este programul de consum?

Programul de consum este anexă a contractului de furnizare electricitate și/sau gaze naturale în care se precizează cantitățile lunare de energie (kWh) pe care le consumi (estimat), cantități ce stau la baza facturării.

În cazul în care nu transmiți lunar autocitirea contorului către AIK, noi vom prelua din convenția de consum cantitatea de energie pe care ți-o facturăm. Apoi, la regularizarea de după citirea indexului de către distribuitor, factura va include cantitatea de energie exactă consumată în intervalul facturat. Aceasta poate fi mai mică sau mai mare decât valorile pe care le-ai trecut în programul de consum.

Care sunt tarifele de transport și distribuție?

Sunt reglementate de ANRE și pot suferi modificări pe parcursul relației contractuale, însă prețul gazelor naturale/energiei electrice propriu-zis rămâne valabil 12 luni (perioada contractuala). Tarifele sunt publicate pe site-ul www.aikenergy.ro.

Cum se poate denunța contractul de furnizare? Renunțarea la contract.

Poate fi realizată în baza unei notificări prealabile (în scris) cu cel puțin 21 zile înainte de expirarea perioadei contractuale.

Cum se va interveni în cazul reviziilor, problemelor tehnice?

Conform legislației in vigoare, operatorul de distribuție este singurul îndreptățit sa soluționeze acest tip de probleme. Pe factura AIK, vor fi menționate numerele de urgențe ale operatorului de distribuție, care va funcționa 24/7. In cazul in care ai nevoie de mai multe informații, ne poți contacta la numărul de telefon sau adresa de e-mail de pe site si te vom sprijini in demersurile efectuate.

Cum se va citi și transmite index-ul?

Intervalul de transmitere al indexului autocitit diferă pentru fiecare consumator, așadar poți să îl transmiți doar în perioada activă, care durează aproximativ 5 zile. Perioada activă este menționată pe factură. Ghid transmitere telefonica a indexului.

Cum solicit o ofertă?

Accesați site-ul www.aikenergy.ro / acasă / durează 5 minute / află detalii / completează formularul din subsolul paginii

Cum primesc un draft (model) de contract?

Accesați site-ul www.aikenergy.ro / mergeți in subsolul paginii la secțiunea Informații utile unde regăsiți un model de contract.

Care este durata contractului de furnizare gaze naturale/energie electrică?

Contractul se va semna pentru o perioada de 12 luni, prețul fiind garantat pentru toata perioada de valabilitate a contractului. Mai mult, daca nu dorești modificarea contractului după 12 luni, acesta se va prelungi automat pentru a elimina toate formalitățile și birocrația.

Daca trimit mail, care este intervalul în care primesc răspuns?

Termenul legal de raspuns pentru orice sesizare primita este conform Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a Gazelor naturale/energie electirca.

Standard de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale

Standard de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice

Dacă am probleme cu contorul, miros de gaze, unde apelez?

Conform legislației, operatorul de distribuție are obligația și este autorizat să vă ofere asistență. Pe factura AIK, vor fi menționate numerele de urgențe ale operatorului de distribuție, care va funcționa 24/7. In cazul in care ai nevoie de mai multe informații, ne poți contacta la numărul de telefon sau adresa de e-mail de pe site si te vom sprijini in demersurile efectuate.

Penalități

Perceperea de penalități de întârziere, calculate asupra valorii neachitate, în cuantum egal cu dobânda datorată pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, conform Codului de Procedură Fiscală, începând cu ziua calendaristică următoare scadenței și până la achitarea integrală a facturii, inclusiv ziua plății.

Cate facturi primesc daca am contract atât pe gaze cât și pe energie?

2 facturi de plata separate.